• پاک کننده ها (دترجنت ها)

    پاک‌کننده‌ها یا دترجنت‌ها

    هر ماده شیمیایی که دارای خواص نفوذ، پخش‌کنندگی، امولسیون کنندگی، خیس‌کنندگی و پایین آوردن کشش سطحی باشد دارای خاصیت پاک‌کنندگی نیز می‌باشد.

عناوین اصلی