• شخصیت و رفتار جربیل

    جربیل

    جربیل حیوانی نسبتاً مستقل است، اگرچه پس از جلب اعتماد می‌توان با آن رابطه برقرار کرد. او جونده‌ای فعال است، حتی در طول روز، با آن که حیوانی دلپذیر برای مشاهده کودکان، پویا، کنجکاو و باهوش است، دوست دارد در ارتباط با محیط اطرافش مشارکت داشته باشد.

  • مراقبت از دندان در جوندگان

    مراقبت از دندان در جوندگان

    بهداشت و مراقبت دندان در جوندگان از اهمیت خاصی برخوردار است. رشد دندان در جوندگان در تمام طول زندگی ادامه دارد، شاید تعجب کنید اگر بدانید دندان همستر در طول سال تا ۵ اینچ رشد می‌کند!

عناوین اصلی