• بیماری سل گاوی (توبرکولوزیس)

    بیماری سل گاوی

    سل گاوی (Mycobacterium Tuberculosis) بیماری مزمن دام‌ها می‌باشد که در اثر باکتری مایکوباکتریوم بوویس ایجاد می‌شود و قرابت نزدیک با عامل سل انسان و پرندگان دارد.

عناوین اصلی