• گاو نژاد هلشتاین (holstein)

    گاو نژاد هلشتاین

    مرکز پرورش گاو نژاد هلشتاین (holstein) استان فریسلند واقع در شمال هلند بوده و از جمله پرشیرترین نژادهای دنیا به شمار می‌آید.

عناوین اصلی