• تشخیص سلامت فضله در کوکاتیل ها (عروس هلندی)

  تشخیص سلامت فضله در کوکاتیل‌ها، عروس هلندی

  مدفوع سالم پرنده شامل فضله‌ای نسبتاً سفت و جامد به همراه مقداری مایع است. مدفوع سالم پرندگان فاقد هرگونه بویی هستند و بد نیست که بدانید مدفوع و اورات خود را به‌صورت همزمان ازبدن دفع می‌کنند.

 • تشخیص بیماری پرندگان از طریق مدفوع

  تشخیص بیماری پرندگان از طریق مدفوع

  معمولاً هنگام بیماری پرنده، تغییرات آشکاری در مدفوعش دیده می‌شود که معمولاً برای هر بیماری این تغییرات مختص و خاص نمی‌باشد، تغییر در رنگ، شکل، حجم، رطوبت مدفوع ممکن است یک مشکل کاملاً جدی باشد.

 • شناخت فضله پرندگان و تشخیص بیماری ها

  شناخت فضله پرندگان و تشخیص بیماری‌ها

  فضله شامل اطلاعات زیادی برای صاحب پرنده و شاخص خوبی برای سلامتی پرنده محسوب می‌شود. طبق تجربه، براحتی می‌توانید سلامتی پرنده خود را به وسیله زیر نظر گرفتن فضله آن ارزیابی کنید.

عناوین اصلی