• پوشک مرغ، به تجارتی پرسود در آمریکا تبدیل شد

    پوشک مرغ، تجارتی پرسود در آمریکا

    در گذشته نگهداری از مرغ و جوجه محدود به کشاورزان و مناطق روستایی بود، اما انگار حالا نگهداری از مرغ و جوجه در آمریکا به یک مد و نمادی از شیک بودن و به روز بودن تبدیل شده است! یک زن آمریکایی تصمیم گرفت تا از این فرصت استفاده کند و...

عناوین اصلی