• شیوه تجویز واکسن آبله طیور

  شیوه تجویز واکسن آبله طیور

  در این نوشته مرحله به مرحله تجویز واکسن آبله طیور، همراه با تصویر توضیح داده شده است.

 • بیماری آبله طیور (Avian Pox)

  بیماری آبله طیور Avian Pox

  بیماری آبله طیور (Avipoxvirus) یک عفونت ویروسی در طیور و پرندگان است که سرعت انتشار آهسته‌ای دارد و از سالیان قبل وجود داشته ولی سبب مرگ ومیر چندانی نمی‌شود، مگر آنکه دستگاه تنفسی با عوامل دیگری درگیر شود.

 • واکسن‌های ویروسی طیور

  واکسن آبله طیور

  واکسن آبله طیور

  واکسن آبله طیور برای ایمن‌سازی فعال علیه بیماری آبله طیور در مرغان بومی و گله‌های صنعتی طیور تهیه شده است. این واکسن محصولی از واکسن و سرم‌سازی رازی است.

 • تولید واکسن مهلک ترین بیماری قناری‌ها

  پژوهشگر دامپزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز موفق به ساخت ویروس کشنده‌ترین ویروس آبله پرندگان شد.

عناوین اصلی