• پیشنهادات درمانی عفونت های دستگاه تنفس در گوساله ها

    عفونت‌های دستگاه تنفس در گوساله

    به‌طورکلی عفونت‌های تنفسی در گوساله‌ها می‌تواند ویروسی، باکتریایی و یا میکسی از این دو باشد. یکی از موارد شایع بروز پنومونی‌های آنزوئوتیک در بین گوساله‌هاست که بواسطه برخی از عوامل ویروسی در نتیجه مدیریت ضعیف و تراکم بالا و... بروز می‌کند.

عناوین اصلی