ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

روده طیور

آیا مرغ‌های شما دستگاه گوارش سالمی دارند؟

رسیدگی به تندرستی روده

رسیدگی به تندرستی روده ۱۳۹۹/۲/۱ 12:18:11 PM

هم در زمینه انسان، و هم جانوران، توجه روزافزونی به تندرستی و تمامیت دستگاه گوارش، و در رابطه آن با بهبود سلامت، و تقویت سطح ایمنی، نشان داده می‌شود.

روش نوین تغذیه‌ای برای پیشگیری از آشفتگی‌های روده در مرغداری‌های صنعتی

روش نوین تغذیه‌ای برای پیشگیری از آشفتگی‌های روده در مرغداری‌های صنعتی ۱۳۹۷/۱/۲۸ 1:24:13 PM

شرایط محیط به گونه‌ای است که در مرغداری‌ها نمی‌توان به طور کامل از تلفات مرغ‌ها پیشگیری کرد. این مقاله، تلفات مرغداری‌ها از آشفتگی‌های دستگاه گوارش، و راه‌های پرهیز از آنها را بازنگری می‌کند.

دستگاه گوارش طیور

 دستگاه گوارش طیور ۱۳۹۵/۵/۶ 11:59:50 AM

دستگاه گوارش طیور شامل بخش‌های مختلفی است که هرکدام کارکرد خود را داشته و نقش مهمی را در گوارش غذا انجام می‌دهند.