• سن واقعی سگ نسبت به سن انسان

    سن واقعی سگ نسبت به سن انسان

    سگ من درمقایسه با عمر انسان چقدر سن دارد؟ سن سگ‌ها باتوجه به چندین عامل تخمین زده می‌شود که نژاد (یا اندازه سگ) مهم‌ترین آنهاست. سگ‌های بزرگ زودتر از سگ‌های کوچک بالغ شده و پیر می‌شوند.

  • راه های کاهش درد در سگ سالخورده

    راه‌های کاهش درد در سگ سالخورده

    پیری در سگ اغلب به معنای درد و رنج است. دردهای مفصلی، بیماری‌های دهان، سرطان...زمانی که حیوان پیر می‌شود، خطرات بیشتر می‌شود.

عناوین اصلی