• کاربرد روغن و چربی ها در تغذیه طیور

    کاربرد روغن و چربی‌ها در تغذیه طیور

    روغن‌های گیاهی زیادی به عنوان منابع انرژی در دسترس هستند اما در اکثر موارد به علت رقابت صنعت تولید خوراک انسان، استفاده از آنها برای خوراک‌های حیوانی مقرون به صرفه نمی‌باشد.

عناوین اصلی