ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

مدیریت پرورش در آب و هوای گرم

مدیریت پرورش در آب و هوای گرم ۱۴۰۰/۵/۱۱ 10:37:30 AM

مرغ‌های تخمگذار در آب و هوای گرم به درجات بالا عکس‌العمل نشان می‌دهند که ممکن است منجر به کاهش تولید شود. با مدیریت درست می‌توان این اثر را کاهش داد البته به شرطی که فیزیولوژی پرنده را بشناسیم.

اثرات دمای بالا بر سیستم ایمنی و شاخص های تعیین آن در جوجه های گوشتی

 اثرات دمای بالا  بر سیستم ایمنی و شاخص های تعیین آن در جوجه های گوشتی ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ 12:05:03 AM

پرندگان اهلی فقط در طیف دمایی بین 24-18 درجه سانتی‌گراد قادر به زندگی سالم خود می‌باشند و هرگونه افزایش دما بالاتر از این طیف موجب اثرات زیان باری مانند کاهش درخوراک مصرفی، کاهش در سرعت رشد، کاهش در تولیدات، تضعیف و سرکوب سیستم ایمنی و درنهایت مرگ در پرنده خواهد شد.

یک راهنمای سریع و کوتاه

تأثیر دمای هوا روی مرغ گوشتی

تأثیر دمای هوا روی مرغ گوشتی ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ 3:56:19 PM

نکات اصلی دماهای بالا و تاثیر آن بر مرغ‌های گوشتی که باید به یاد داشته باشید

عناوین اصلی