• قتل عام اسب های کولبران!

    قتل عام اسب‌های کولبران!

    پخش فیلم کشتار نزدیک به ۹۰ اسب باربر در جنگل‌های امیرآباد شهرستان اشنویه واکنش‌های مختلفی را ازسوی کاربران در فضای مجازی به‌دنبال داشته است.

عناوین اصلی