• ماهی بارب پنج خط

    ماهی بارب پنج خط

    ماهی بارب پنج خط یکی دیگر از بارب‌های صلح‌جو که مناسب آکواریوم‌های جمعی‌است. گروه‌های بزرگ و آکواریوم‌های دکوربندی شده با گیاهان بهترین گزینه برای آنها است.

عناوین اصلی