ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Altay sheep

گوسفند نژاد آلتای (Altay sheep)

گوسفند نژاد آلتای (Altay sheep) ۱۳۹۹/۵/۲۱ 11:21:25 AM

گوسفند آلتای (Altay sheep) در مناطق سرد و خشک و حوضچه‌ای کوهستانی در چین یافت می‌شود. آنها متعلق به گروه قزاقی گوسفند هستند که در مناطق کویری و کوهستانی در غرب چین یافت می‌شوند.