ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

تست الکل

کنترل کیفیت شیر با کمک آزمایش تست الکل

کنترل کیفیت شیر با کمک آزمایش تست الکل ۱۳۹۷/۲/۹ 3:14:45 PM

تست الکل آزمونی است که معمولاً در مبادی ورودی کارخانه‌های شیر و فرآورده‌های آن انجام می‌گیرد. این تست نشان‌دهنده‌ی میزان پایداری پروتئین‌های شیر به فرآوری گرمایی است.

عناوین اصلی