• آشنایی با بیماری های تمساح و کروکودیل

    بیماری‌های تمساح و کروکودیل

    هیچگاه به دنبال یافتن علائمی از عدم سلامت یا شرایط غیرعادی در آنان نباشید. یکی از بهترین روش‌های بررسی سلامتی تمساح‌ها و کروکودیل‌ها، ثبت رفتارهای تغذیه‌ای، رشد بدن و وزن آنان است.

عناوین اصلی