• شناخت بیماری کچلی گاو

    شناخت بیماری کچلی گاو

    کچلی بیماری‌ای قارچی است که در بروز آن، تریکوفیتون وروکوزوم از همه شایع‌تر می‌باشد. انتقال این بیماری بصورت افقی و در اثر تماس می‌باشد.

عناوین اصلی