• گربه نژاد اسکاتیش فولد (Scottish Fold)

    گربه نژاد اسکاتیش فولد

    گربه‌های نژاد اسکاتیش فولد (Scottish Fold)، با توجه به گوش‌های تاخورده و منحصر به فرد، صورت گرد و چشم‌های کشیده، شبیه جغد یا تدی خرسه هستند.

عناوین اصلی