ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Suspensory ligament

آسیب لیگامان معلقه در اسب (Suspensory ligament)

آسیب لیگامان معلقه در اسب (Suspensory ligament) ۱۳۹۷/۲/۲ 10:55:20 AM

لیگامان معلقه (Suspensory ligament) یکی از مهم‌ترین ساختارهای موجود در اندام‌های حرکتی قدامی و خلفی اسب است. آناتومی و ساختار لیگامان معلقه در اندام‌های حرکتی قدامی و خلفی دارای تفاوت‌هایی است.

عناوین اصلی