• اسب نژاد بلنایز (boulonnais horse)

    اسب بلنایز

    اسب نژاد بولنایز (boulonnais horse) اسبی رام با رفتار ملایم و زیباترین نژاد اسب سنگین وزن است که به زمان رومیان بر می‌گردد. این اسب بومی‌شمال غرب فرانسه است و مانند اسب پرچرون به شدت تحت تاثیر اسب‌های نژادهای شرقی بوده است.

عناوین اصلی