• بیماری اکتینومیکوزیس در گاو (Actinomycosis)

    بیماری اکتینومیکوزیس در گاو

    اکتینومیکوزیس جزو بیماری‌های مزمن است. کلاً این بیماری بیشتر در گاو، کمتر در گوسفند و بز و اسب دیده می‌شود. انسان هم ممکن است که به این بیماری مبتلا شود.

عناوین اصلی