ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

اسب آردنایز

اسب نژاد آردنایز (ardennais horse)

اسب نژاد آردنایز (ardennais horse) ۱۳۹۷/۱/۲۶ 11:26:33 AM

اسب نژاد آردنایز (ardennais horse) یکی از متمایزترین اسب‌های سنگین جهان قدرتمند ولی به طور استثنایی رام و مطیع است.

عناوین اصلی