• سگ بیچون فرایز (Bichon Frise)

    سگ بیشون فریزه

    بیچون فرایز (Bichon Frise) سگی است کوچک و بسیار زیبا به همراه موهای پرپشت مضاعف فرخورده. این سگ سفید کوچک از همراهی انسانها لذت می‌برد. روحیه‌ای استقلال‌طلب، آرام، باهوش، شجاع و سر زنده دارد. زیاد پارس نمی‌کند.

عناوین اصلی