• هایپوکالمی حاد در گاوها

    هایپوکالمی حاد در گاوها

    هیپوکالمی حاد (Hypokalemia) در گاوها ممکن است بدنبال عواملی چون: بی‌اشتهایی، اسهال، انسداد قسمت فوقانی دستگاه گوارش، جابجایی شیردان به راست و پیچ‌خوردگی آن و انباشتگی شیردان رخ دهد.

عناوین اصلی