• بیماری گندیدگی سم

  بیماری گندیدگی سم یا فوت رات

  فوت رات یا گندیدگی سم Foot Rot (Pietin) به بیماری عفونی غیرچرکی سم گوسفندان گویند که توسط یک نکروز پیشرونده نسوج همبند درم و اپی‌درم بافت سم مشخص می‌گردد.

 • آگالاکسی واگیردار گوسفند و بز

  آگالاکسی واگیردار گوسفند و بز

  آگالاکسی یک بیماری واگیردار در گوسفند و بز است که ضایعات آن در پستان، چشم و مفاصل دام مبتلا ظاهر می‌شود. اگرچه حساسیت بز را بیشتر از گوسفند می‌دانند، اما در ایران میش‌ها بیشتر از بز‌ها به بیماری مبتلا می‌شوند.

 • علائم بالینی و کالبدگشایی لپتوسپیروز

  علائم بالینی و کالبدگشایی لپتوسپیروز

  بیشتر عفونت‌های لپتوسپیرایی در گاو‌های غیر آبستن، تحت بالینی است و تعداد زیادی از دام‌ها بدون بروز نشانه‌های واضح بیماری، عامل بیماری را ازطریق ادرار دفع می‌کنند.

 • شناخت بروسلوز در گوسفند، بز و گاو

  شناخت بروسلوز در گوسفند، بز و گاو

  در این بخش از مقاله می‌پردازیم به شناخت بروسلوز در گوسفند، بز و گاو که یکی از دلایل بروز سقط جنین در دام‌هاست.

 • انگل های گوسفند

  انگل های گوسفند

  گوسفند نیز مثل سایر حیوانات به انگل‌های داخلی و خارجی آلوده می‌شود که سبب ناراحتی این حیوان می‌گردد. انگل‌هایی که سبب آلودگی گوسفند می‌شود، عبارتند از: انگل‌های داخلی و انگل‌های خارجی.

 • چنانچه ادرار گوسفندی قرمز یا تیره رنگ باشد

  چنانچه ادرار گوسفندی قرمز یا تیره رنگ باشد

  چنانچه ادرار گوسفندی قرمز یا تیره رنگ باشد باید نشانه‌های بیماری زیر را در آن جستجو کرد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

 • اگر در قسمتی از پوست بدن گوسفند تیرگی دیده شود

  اگر در قسمتی از پوست بدن گوسفند تیرگی دیده شود

  اگر در قسمتی از پوست بدن گوسفند تیرگی دیده شود در این‌صورت باید با بررسی دیگر علائم اقدام به شناسایی عارضه و درمان نمود. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

 • چنانچه گوسفندی ریزش بزاق داشته باشد

  چنانچه گوسفندی ریزش بزاق داشته باشد

  چنانچه گوسفندی ریزش بزاق داشته باشد باید باتوجه به دیگر علائم به مشکل آن پی برد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

 • گوسفندی که به اسهال مبتلا است

  گوسفندی که به اسهال مبتلا است

  گوسفندی که به اسهال مبتلا است ممکن است که به بیماری‌ها زیر مبتلا باشد، طبق دستورات عمل کنید. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

 • گوسفندی که ناراحتی های چشمی دارد

  گوسفندی که ناراحتی های چشمی دارد

  گوسفندی که ناراحتی‌های چشمی دارد ممکن است به عوارض زیر دچار شده باشد که باید طبق راهنمایی‌ها عمل کنید. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

 • وجود اشکالی غیر از لنگیدن در راه رفتن گوسفند

  چنانچه اشکالی غیر از لنگیدن در راه رفتن گوسفند مشاهده شود

  چنانچه اشکالی غیر از لنگیدن در راه رفتن وجود داشته باشد ممکن است که عوارض زیر در حیوان به‌وجود آمده باشد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

 • دامی که سرفه می کند

  دامی که سرفه می کند

  دامی که سرفه می‌کند چنانچه علائم زیر را نیز داشته باشد می‌توان به راهنمایی دامپزشک به بیماری‌اش پی برد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

 • گوسفندی که دندان قروچه می کند

  گوسفندی که دندان قروچه می‌کند

  گوسفندی که دندان قروچه می‌کند ممکن است که دچار نشانه‌های زیر نیز باشد، در اینصورت پس از مشورت با دامپزشک، طبق دستور اقدام کنید. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

 • چنانچه گوسفندی دچار تشنج بشود

  چنانچه گوسفندی دچار تشنج بشود

  چنانچه گوسفندی دچار تشنج بشود ممکن است که علائم زیر نیز در حیوان مشاهده شود. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

 • چنانچه گوسفندی بدور خودش بچرخد

  چنانچه گوسفندی بدور خودش بچرخد

  چنانچه گوسفندی بدور خودش بچرخد در صورت مشاهده علائم زیر باید اقدامات درمانی ذکر شده را پیش بگیرید. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

عناوین اصلی