ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

سارکوسیست در گوسفند و بز

سارکوسیست در گوسفند و بز ۱۳۹۹/۸/۱۸ 10:14:19 AM

عفونت سارکوسیست در گوسفند و بز Sarcocystis in sheep & goat در جهان متداول می‌باشد. دبی ۱۹۷۶ گزارش نمود که در یک کشتارگاه شهر میشیگان ۷۳٪ گوسفندان به سارکوسیست مبتلا بوده‌اند.

علل مرگ و میر بره‌ها و گوسفندان

علل مرگ و میر بره‌ها و گوسفندان ۱۳۹۹/۲/۸ 10:58:57 AM

بره‌ها در دوران‌های مختلف زندگی به دلایل مختلف تلف می‌شوند. بیشترین تلفات مربوط به prenatal mortality می‌باشد. در این نوشته به بررسی دلایل مرگ و میر بره‌ها و بیماری‌های مختلف در گوسفندان خواهیم پرداخت.

نارسائی تخلیه شیردان

نارسائی تخلیه شیردان ۱۳۹۹/۲/۶ 2:33:56 PM

علائم کلینیکی نارسائی تخلیه شیردان درظرف چند ماه ظاهر شده که با کاهش وزن همراه است.

پرخوری (اسیدوز)

پرخوری (اسیدوز) ۱۳۹۹/۲/۶ 2:25:37 PM

پرخوری یا اسیدوز در میش‌ها پس از خوردن مقدار زیادی ترکیبات نشاسته‌دار مثل کنسانتره، نان، سیب‌زمینی و... ایجاد می‌شود.

طاعون نشخواركنندگان كوچک PPR

طاعون نشخواركنندگان كوچک PPR ۱۳۹۹/۲/۴ 1:17:58 PM

ویروس مولد بیماری طاعون نشخواركنندگان كوچک (PPR = Ruminants Peste des Petits) از جنس موربلی ویروس (morbillivirus) تحت فامیل پارامیکسو ویروینه (Paramyxovirinae) و فامیل پارامیکسوویریده (Paramyxoviridae ) قرار دارد.

بیماری فوت‌رات (Foot rot)

بیماری فوت‌رات (Foot rot) ۱۳۹۹/۲/۴ 12:09:03 PM

بیماری فوت‌رات (Foot rot) مهم‌ترین بیماری سم در گوسفندان است که توسط ۳ میکروب مهم ایجاد می‌شود: دیکلوباکتر نودوزوس (Dichelobacter nodosus) فوزوباکتریوم نکروفوروم (Fusobacterium necrophorum) اسپیروکت‌ها از جنس تروپنوما (Treponema)

اکتیمای واگیر (Contagious Ecthyma (Orf

اکتیمای واگیر (Contagious Ecthyma (Orf ۱۳۹۹/۱/۳۰ 12:02:10 PM

ویروس بیماری اکتیمای واگیر جزو پاراپاکس ویروس‌ها بوده و درظرف 10 تا 14 روز به‌ویژه پس از تغییر به مراتع تیغ‌دار اتفاق می‌افتد. ویروس اکتیما با استافیلوکوک اثر سینرژیسم داشته و بصورت درماتیت صورت dermatitis facial تظاهر می‌کند.

بیماری مدی (Maedi)

بیماری مدی (Maedi) ۱۳۹۹/۱/۲۸ 9:42:53 AM

عامل بیماری مدی (Maedi) لنتی‌ویروس است که ایجاد مشکلات تنفسی یا مدی و اختلالات عصبی یا ویزنا را می‌نماید.

پشم‌خوری (Trichophagia)

پشم‌خوری (Trichophagia) ۱۳۹۹/۱/۲۸ 9:32:43 AM

پشم‌خوری (Trichophagia) رفتاری است غیرعادی که وقتی تعداد زیادی گوسفند در جایی بسته و محدود قرار گیرند، رخ می‌دهد.

آدنوماتوز ریوی (Ovine pulmonary adenocarcinoma)

آدنوماتوز ریوی (Ovine pulmonary adenocarcinoma) ۱۳۹۹/۱/۲۷ 12:50:21 PM

آدنوماتوز ریوی (Ovine pulmonary adenocarcinoma) نوعی بیماری تومری واگیردار ریه است که به‌وسیله یک بتارتروویروس معروف به jaagsiekte sheep re تا trovirus (JSRV) ایجاد می‌شود.

پنومونی پاستورلایی (Pneumonic Pasteurelossis)

پنومونی پاستورلایی (Pneumonic Pasteurelossis) ۱۳۹۹/۱/۲۰ 2:23:31 PM

در پنومونی پاستورلایی (Pneumonic Pasteurelossis)، اشکال حاد پنومونی توسط پاستورلا همولیتیکا در گوسفندان بالغ غبرمعمول است مگر عوامل مستعدکننده در محیط وجود داشته باشد.

کوندریت حنجره (laryngeal chondritis)

کوندریت حنجره (laryngeal chondritis) ۱۳۹۹/۱/۱۹ 12:38:30 PM

کوندریت حنجره (laryngeal chondritis) بیماری انسدادی بخش فوقانی دستگاه تنفس بوده که عمدتاً در سن 1/5 تا 2 سالگی در قوچ‌های پرواری که از کنسانتره بالایی استفاده می‌کنند و ندرتاً هم در میش‌ها دیده می‌شود.

تومور آنزئوتیک بینی

تومور آنزئوتیک بینی ۱۳۹۹/۱/۱۹ 12:29:15 PM

عامل بیماری تومور آنزئوتیک بینی، رترو ویروسی بنام (enzootic nasal tumour virus (ENTV می‌باشد. بیماری با ترشحات بینی همراه بوده و مجرای بینی در اثر تومور مسدود می‌شود.

دلایل سقط جنین در میش‌ها

دلایل سقط جنین در میش‌ها ۱۳۹۹/۱/۶ 10:05:46 PM

یکی از عوامل خسارت‌زا به سیستم گوسفندداری سقط جنین است که گاهی بصورت طوفان‌های شدید سبب ضرر و زیان جیران‌ناپذیری می‌شود. اکنون به علل سقط ها می‌پردازیم.

عناوین اصلی