• گربه نژاد مین کوون (Maine Coon)

    گربه نژاد مین‌کوون

    گربه نژاد مین‌کوون (Maine Coon) با اندازه بزرگش شناخته شده است، مین‌کوون‌های دوست داشتنی انتخابی مناسب برای خانواده‌های دارای کودک و سگ‌های گربه‌دوست است.

عناوین اصلی