• سیستم آبرسانی مرغداری را چگونه پاکیزه کنیم؟!

  سیستم آبرسانی مرغداری را چگونه پاکیزه کنیم؟!

  بایوفیلم درون لوله‌های آبرسانی تشکیل می‌شود، و زدودن مرتب آن برای جلوگیری از کاهش جریان آب در لوله‌ها، و برای جلوگیری از آلودگی آب آشامیدنی مرغ‌ها، ضرورت دارد.

 • بایوفیلم چگونه تشکیل می شود؟

  بایوفیلم چگونه تشکیل می‌شود؟

  میکروارگانیزم‌های بیماری‌زا اگر فرصت یابند، می‌توانند به صورت یک اجتماع پایدار درآیند که ازبین بردن آنها، به ویژه در لوله‌های آبرسانی کاری دشوار و پیچیده خواهد بود. این محیط زیست میکروبی را «بایوفیلم» نام نهاده‌اند.

 • آب مصرفی در پرورش جوجه های گوشتی

  آب مصرفی در پرورش جوجه‌های گوشتی

  از جمله فاکتورهای بسیار مؤثر در موفقیت دوره پرورش شما «کیفیت آب» در اختیار پرنده است. آب به مقدار 2 برابر دان در جوجه‌های گوشتی مصرف می‌شود و به همین سبب حائز اهمیت می‌باشد.

عناوین اصلی