ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Anglo-Arab

اسب نژاد آنجلو عرب (Anglo-Arab)

اسب نژاد آنجلو عرب (Anglo-Arab) ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ 2:00:09 PM

منشأ اسب نژاد آنجلو عرب (Anglo-Arab) اسب‌های عرب و تروبرد هستند ولی این نژاد بزرگتر از اسب عرب خالص است.

عناوین اصلی