• شناخت و نگهداری طوطی کوچک اسکندر (ملنگو)

    شناخت و نگهداری طوطی کوچک اسکندر ، ملنگو

    طوطی کوچک اسکندر (Rose-ringed parakeet) که در کشور ما به نام ملنگو مشهور است یکی از پاراکیت‌های اصیل می‌باشد که با وجود اینکه در اکثر منابع ذکر شده بی‌استعداد است ولی به این راحتی‌ها نمی‌توان در مورد آن قضاوت کرد.

عناوین اصلی