• مایکوپلاسما گالی سپتیکم (MG) یا CRD

    مایکوپلاسما گالی سپتیکم MG یا CRD

    عفونت مایکوپلاسما گالی سپتیکم سبب بیماری مزمن تنفسی در ماکیان (CRD) و التهاب حاد سینوس‌ها در بوقلمون می‌شود. بیماری بطور عمده در ماکیان و بوقلمون‌ها رخ می‌دهد.

عناوین اصلی