• سگ انگلیش ستر (English Setter)

    سگ انگلیش ستر

    سگ انگلیش ستر (English Setter) سگی است شکاری آموزش یافته با تفنگ، باهوش و صبور که از لحاظ قدرت بدنی، استقامت، خوش اندامی و رفتار ایده‌آل می‌باشد.

عناوین اصلی