• تغذیه بره از تولد تا از شیر گیری

  تغذیه بره

  بره بایستی بلافاصله بعد از تولد از کلستروم مادر استفاده بکند. کلستروم بره را از عفونت محافظت می‌کند.

 • کارگاه آموزشی پرواربندی بره

  کارگاه آموزشی پرواربندی بره

  کارگاه آموزشی پرواربندی بره با همکاری واحد آموزش کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی در مشهد برگزار خواهد شد.

 • نحوه تغذیه بره پروار

  نحوه تغذیه بره پروار

  نگهداری و پرورش دام باید با مدیریتی خاص انجام گیرد، به شکلی که در حداقل زمان به حداکثر رشد از نظر تولید گوشت در حد توان و ظرفیت ژنتیکی خود برسد.

عناوین اصلی