• عوامل موثر بر توانایی دام برای مقابله با سرما

    عوامل موثر بر توانایی دام برای مقابله با سرما

    تنش سرمایی می‌تواند برای دام خطرناک بوده و عوارض بسیاری داشته باشد، عوامل بسیاری بر توانایی دام برای مقابله با سرما، تاثیرگذار هستند، با مدیریت برخی از آنها می‌توان از بروز تنش سرمایی در دام جلوگیری نمود.

  • بررسی دلایل مرگ بره و بزغاله ها

    بررسی دلایل مرگ بره وبزغاله‌ها

    کاهش دمای بدن (سرمازدگی) و گرسنگی دو دلیل اصلی مرگ و میر در بره‌ها و بزغاله‌ها هستند و ممکن است باعث تلفات 20-5درصدی در بره‌های زنده متولد شده شوند.

عناوین اصلی