ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

بزغاله

نگهداری از بزغاله شیرخوار

نگهداری از بزغاله شیرخوار ۱۳۹۸/۱/۶ 11:39:30 PM

خوراندن آغوز به بزغاله تازه متولد شده می‌تواند مقاومت زیادی دربرابر بیماری‌ها ایجاد کند. شما از دو طریق سطل یا پستانک می‌توانید به بزغاله شیر دهید.

بررسی دلایل مرگ بره و بزغاله ها

بررسی دلایل مرگ بره و بزغاله ها ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ 10:53:25 AM

کاهش دمای بدن (سرمازدگی) و گرسنگی دو دلیل اصلی مرگ و میر در بره‌ها و بزغاله‌ها هستند و ممکن است باعث تلفات 20-5درصدی در بره‌های زنده متولد شده شوند.

عناوین اصلی