• گلدفیش گل کوبکی یا منگوله ای (Pompom goldfish)

    گلدفیش گل کوبکی یا منگوله‌ای

    گلدفیش گل کوبکی یا منگوله‌ای (Pompom goldfish) از نظر شکل بدن و باله‌ها شبیه واریته کله شیری است اما علیرغم گلاهکش، بین سوراخ‌های بینی در هر طرف سر، دسته برآمدگی گوشتالوی شل و جدا از هم دارد.

عناوین اصلی