• آشنایی با تولیدمثل خرگوش

    آشنایی با تولیدمثل خرگوش

    خرگوش‌ها تخمک‌گذاری القایی دارند. این بدین معنی است که برای تخمک‌گذاری، حضور جنس نر و یا تحریک جفت‌گیری لازم است.

عناوین اصلی