• هر آنچه باید درمورد تولیدمثل خرگوش بدانید

    تولیدمثل خرگوش

    اگر می‌خواهید جفت خرگوش شما تولید‌مثل کنند یا صرفا تمایل دارید درمورد این موضوع اطلاعاتی داشته باشید، توجه کنید که تولید‌مثل این حیوان پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد.

  • آشنایی با تولیدمثل خرگوش

    آشنایی با تولیدمثل خرگوش

    خرگوش‌ها تخمک‌گذاری القایی دارند. این بدین معنی است که برای تخمک‌گذاری، حضور جنس نر و یا تحریک جفت‌گیری لازم است.

عناوین اصلی