• واردات تخم مرغ ترکیه به کشور

    واردات تخم‌مرغ ترکیه به کشور

    یک مقام مسئول با بیان اینکه واردات تخم‌مرغ باعث کاهش قیمت این محصول در بازار شده است، گفت: واردات تخم‌مرغ ترک به ایران، باعث افزایش قیمت این محصول در ترکیه شده است.

عناوین اصلی