ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Dingo

سگ نژاد دینگو (Dingo)

سگ نژاد دینگو (Dingo) ۱۳۹۶/۹/۲۶ 12:55:51 PM

دینگو نژادی است که تا به حال هرگز کاملاً اهلی نشده و تقریباً هرگز بعنوان یک همدم نگهداری نشده است. بر این باور است که دینگو جد تمامی نژادهای سگ می‌باشد.

عناوین اصلی