ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

انتریت نکروزان Nectoric enteritis (عفونت کلستریدیائى)

انتریت نکروزان Nectoric enteritis (عفونت کلستریدیائى) ۱۳۹۸/۲/۱۹ 10:44:08 AM

کلستریدوم‌ها تقریباً در تمام خاک‌ها و گیاهان علوفه‌اى در غلظت‌های پائین وجود دارند. کلستریدیوم پرفرنژانس و نیز گاهى کلستریدیوم کولینوم C.colinum ممکن است شترمرغ را در هر سنى درگیر نموده و سبب تلفات شوند.

بیماری آنتریت نکروتیک (Necrotic enteritis) در پرندگان

بیماری آنتریت نکروتیک (Necrotic enteritis) در پرندگان ۱۳۹۶/۲/۱۲ 3:54:07 PM

بسیاری از گله‌های طیور گوشتی با بیماری خاصی همراه با عقب‌ماندگی رشد مواجه هستند. علت بروز این سندرم در مواردی ناشی از آنتریت نکروتیک (Necrotic enteritis) تحت بالینی بوده و عامل ایجاد این عارضه، باکتری کلستریدیوم پرفرانژنس می‌باشد.

عناوین اصلی