• بیماری آسیت (Ascites) در طیور گوشتی

    بیماری آسیت Ascites در طیور گوشتی

    ظرفیت شش‌ها برای نیاز به تقاضای اکسیژن برای رشد سریع جوجه‌های گوشتی جوابگو نمی‌باشد. اگر رشد شش‌ها در مقایسه با رشد سایر قسمت‌های بدن کمتر باشد باعث ایجاد آسیت (Ascites) می‌گردد.

عناوین اصلی