• راه های رفع گنده خواری در دام ها

    راه‌های رفع گنده‌خواری در دام‌ها

    بیماری گنده‌خواری یا پیکا نوعی انحراف غذایی در دام است که حیوان مبتلا هر چیزی که در اطرافش باشد می‌خورد. دلیل بروز این بیماری اغلب کمبود عناصر ضروری بدن همچون سدیم، مس و کبالت می‌باشد.

  • بیماری پیکا (pica) در دام

    بیماری پیکا در دام

    پیکا عبارت است از انحراف غذایی در حیوان که دام هرچه را که در دسترسش باشد می‌خورد. این عارضه می‌تواند در نتیجه کمبود عواملی مانند سدیم، مس و کبالت باشد.

عناوین اصلی