• سگ دندی دینمنت تریر (Dandie Dinmont Terrier)

    سگ دندی دینمنت تریر

    سگ دندی دینمنت تریر (Dandie Dinmont Terrier) دارای جثه‌ای بلند و پاهای کوتاه می‌باشد. سگی مهربان و عاشق بازی است. دوست و همراه عالی، سرزنده، مشتاق و شجاع. نسبت به جثه‌اش صدای بلندی دارد.

عناوین اصلی