• قبرستانی با اسکلت 100 اسب

    قبری با اسکلت 100 اسب

    به گزارش دیلی میل، اسکلت‌های کشف شده قدمتی 2400 ساله داشته و به نظر می‌رسد متعلق به یک نجیب‌زاده چینی بوده است.

عناوین اصلی