• ماهی گلدفیش بلک مور (Black Moor Goldfish)

    ماهی گلدفیش بلک مور

    ماهی گلدفیش بلک مور (Black Moor Goldfish) بسیار مقاوم است زیرا از گروه کپور ماهیان به شمار می‌آید. بلک مور از دسته گلدفیش‌های دم چادری محسوب می‌شود و دارای رنگ سیاه بر روی بدن است.

عناوین اصلی