ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

گلدفیش ردکپ

ماهی گلدفیش ردکپ (Redcap goldfish)

ماهی گلدفیش ردکپ (Redcap goldfish) ۱۳۹۶/۸/۲۴ 12:32:25 PM

ماهی گلدفیش ردکپ (Redcap goldfish) بومی آسیا بوده بدن مرواریدوار سفید و یک برآمدگی قرمز روشن ومشخص بر روی سر این ماهی، زیبایی آن را دو چندان کرده است.

عناوین اصلی