• اسب نژاد کاباردین (kabarda horse)

    اسب نژاد کاباردین

    مبدا اسب کاباردین (kabarda horse) قفقاز شمالی است یعنی جایی که قرن‌ها اسب با حمل افراد روی صعب‌العبورترین مسیرهای کوهستانی سازگاری یافته است.

عناوین اصلی