ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

اسب بادنی

اسب نژاد بادنی (Budyonny horse)

اسب نژاد بادنی (Budyonny horse) ۱۳۹۶/۸/۱۶ 11:59:10 AM

اسب بادنی (Budyonny horse) نژادی با منشا نسبتاً جدید است که از آمیزش مادیان دن و چرنومور با نریان تروبرد در منطقه دوست دار ایجاد شد.

عناوین اصلی