ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Diarrhea

اسهال (Diarrhea) در شتر

اسهال (Diarrhea) در شتر ۱۳۹۶/۸/۱۰ 10:29:44 AM

اسهال (Diarrhea) در شتر عبارت است از سندرمی که اغلب به عنوان یکی از علایم بالینی برخی از بیماری‌های باکتریائی،‌ ویروسی، انگلی، سوء مدیریت و استرس و تغییر ناگهانی جیره غذائی به شمار می رود.

عناوین اصلی