• اسهال (Diarrhea) در شتر

    اسهال Diarrhea در شتر

    اسهال (Diarrhea) در شتر عبارت است از سندرمی که اغلب به عنوان یکی از علایم بالینی برخی از بیماری‌های باکتریائی،‌ ویروسی، انگلی، سوء مدیریت و استرس و تغییر ناگهانی جیره غذائی به شمار می رود.

عناوین اصلی